Verdieping per sprookjeFoto'sOver de auteur
RecensiesSpelzeil Workshop en lezingen
Algemene verdiepingBijlagenBestellen

Bijlagen

Evaluatieformulier
Na afloop van een activiteit is het zinvol om deze te evalueren. Hier kun je dit formulier voor gebruiken. Je evalueert zowel je eigen rol als de reacties van de kinderen. Wat ging er goed? Wat kan er een volgende keer beter?

Activiteitenformulier
Tijdens het werken met In het sprookjesbos krijg je zelf ook ideeën over nieuwe activiteiten. Of misschien bedenk je variaties op bestaande activiteiten. Je kunt dit activiteitenformulier gebruiken om deze activiteiten vast te leggen voor jezelf of voor andere begeleiders.

Groepsregels opstellen
Deze bijlage gaat over het belang en het opstellen van groepsregels (omgangsnormen). Deze kunnen namelijk bijdragen aan een positief groepsklimaat. Betrek de kinderen bij het bedenken van de regels!

Planning thema’s
Elk sprookje is uitgewerkt in een natuurthema. Een aantal thema’s zijn seizoensgebonden. Deze bijlage bevat een overzicht van alle sprookjes, de thema’s die eraan gekoppeld zijn en in welk seizoen ze kunnen worden aangeboden.

Tips bij voorlezen
Wat kun je doen in de voorbereiding en tijdens het voorlezen om kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij wat je hen verteld? In deze bijlage vind je een aantal tips.

Sprookjesbos diploma
Wat is er leuker dan als kind gekroond te worden tot een echte prins of prinses? Na afloop van ‘In het sprookjesbos’ kun je de kinderen een echt diploma uitreiken. Het sprookjesbos diploma is hier te downloaden. Het diploma past precies op één pagina.

Uitleg symbolen
De symbolen die voor elke activiteit staan laten in een oogopslag zien aan welke vaardigheden kinderen werken. In deze bijlage vind je alle symbolen uit het boek.