Overleven als Robinson met natuur- en techniekactiviteiten

Kinderen spoelen aan op een onbewoond eiland, net als Robinson Crusoe, en moeten zien te overleven. Door het eilandverhaal te volgen komen ze steeds nieuwe uitdagingen tegen die hen inspireren oplossingen te zoeken. Ze doen uitvindingen door te experimenteren en lossen problemen op door gebruik te maken van de natuur en van techniek. Ze helpen Robinson door mee te denken in de uitdagingen waar hij voor gesteld wordt. Kinderen creëren uiteindelijk hun ideale overlevingsplek door hun eigen eiland samen, te stellen. Individueel of in groepjes. Een eindproduct dat alles samenvat wat ze op hun tocht zijn tegengekomen.
De begeleider leest het verhaal voor, oudere kinderen kunnen het verhaal zelf lezen. Vervolgens worden er verschillende activiteiten stap voor stap beschreven. Ze bestaan uit proefjes, creatieve opdrachten, uitvindingen doen en vraagstukken. Met de natuur- en techniekopdrachten in dit boek kunnen kinderen uit de onder-,midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de BSO op een fantasierijke manier aan de slag. Ze gaan net als Robinson op onderzoek uit en leren al doende vuur maken, hun eigen eten verbouwen en hoe ze aan schoon drinkwater komen.

 

Pedagogisch medewerkers, activiteiten- en spelbegeleiders en leerkrachten kunnen het boek gebruiken in de (buitenschoolse) opvang en op school. Voor ouders is Op een onbewoond eiland een inspiratiebron om activiteiten te ondernemen.